این جا

این جا / یادگار بماند / برای تو / آن قدر/ دوری/ می خوانمت با نخستین جمله ی داستانم

این جا / بماند / برای تو نزدیک / وقتی نبودنم عادت نیست

این جا/ بمان / برای دیدن ابرهای سوزان

این جا /بمان

این جا

  زنی به نام سیاوش

 

/ 0 نظر / 8 بازدید